Nokchawon Co,. Ltd
Home | E-mail | Inquiry | Korean | English | Chinese | Sitemap
 
Giới thiệu công ty
Nokchawon Co,. Ltd
Nokchawon Co,. Ltd

Lịch sử thành lập công ty

Home > Giới thiệu công ty > Lịch sử thành lập công ty
Lịch sử thành lập công ty Lịch sử thành lập công ty history
Năm 2010 Thành lập Chi nhánh Công ty tại Việt Nam
Năm 2009 Khởi công xây dựng nhà máy Anseong (Gyeonggi), Trung tâm Giao nhận Anseong
Năm 2008 Chứng nhận Hữu cơ Quốc tế USDA-NOP của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ / Chứng nhận Hữu cơ QUốc tế của Liên minh châu Âu Organic EU2092/91
Năm 2007 Khởi công xây dựng nhà máy Sacheon (Gyeongnam) / Ký kết Thỏa thuận chia sẻ 0.1 với Tổ chức Phát triển Cứu hộ Quốc tế World Vision
Năm 2006 Thành lập mới Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Cửa hàng Trà Tea Style / Đăng ký Tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP
Năm 2003 Bắt đầu dự án xây dựng Khu trà xanh Hữu cơ
Năm 2001 Thành lập Nhà máy N số 1, 2 tại Geumsan (Chungnam)
Năm 2000 Thành lập công ty con T&G
Năm 1997 Chuyển đổi thành công ty có tư cách pháp nhân N Co.,Ltd.
Năm 1992 Thành lập N